TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADALET BAKANLIĞI
BURDUR E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
Adalet Bakanlığı
BURDUR E TİPİ KAPALI -AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
RESMİ KURUMLAR
HAVA DURUMU
BURDUR
EMANET PARA HAKKINDA

EMANET PARA HAKKINDA ;

 •      Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir.
       Banka ve posta aracılığıyla gelen veya ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların nam ve hesabına yatırılan paralar, idarece görevlendirilecek bir personel tarafından alınarak hükümlü ve tutuklulara ait kişisel paralar emanet para ve eşya defteri ile kasa defterine kaydedilir.
       Tahsilat ve ödemeler tahsilat ve reddiyat makbuzları düzenlenerek yapılır ve defter kayıtları bu makbuzlara göre tutulur.
       Müdürü bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutuklular hiçbir şekilde yanlarında nakit para bulunduramaz. Ancak; açık ceza infaz kurumlarıyla çocuk eğitimevlerinde kalmakta olan hükümlülere, kurum ve kişi güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek tutarda nakit parayı yanlarında bulundurmalarına kurum en üst amirince izin verilebilir.
       Hükümlü ve tutukluların harcama tutarları, haftalık gereksinmeleri göz önünde tutularak Bakanlıkça tespit edilir ve harcamaları bu tutarı geçemez
       Hükümlü ve tutukluların kantinden yapacakları alışveriş dışında kalan haberleşme giderleri, sağlık ve eğitim harcamaları, mahkeme harçları ve tazmin giderleri ile kantinden yapacakları buzdolabı, semaver, vantilatör ve tv alım harcamaları Bakanlıkça belirlenen haftalık harcama limitine dahil edilmez.
       Müdürü bulunan kurumlarda kalmakta olan hükümlü ve tutukluların yapacakları harcamalar, nakit hareketi olmaksızın tutulan kayıtlar üzerinden gerçekleştirilir.
       Hükümlü ve tutuklular, Bakanlıkça belirlenen haftalık limit dahilinde, nakit hareketi olmaksızın, elektronik para ödeme sistemi bulunan kurumlarda bu sistem aracılığıyla, diğer kurumlarda doğrudan emanet para hesabından kantin hesabına aktarılan para üzerinden harcama yaparlar. Hesabından ödeme yapılan hükümlü ve tutuklular için reddiyat makbuzu kesilir.
       Hükümlü ve tutuklular ihtiyaçlarını, iki nüsha olarak hazırlanan İhtiyaç İstem Formu ile idareye bildirir. İhtiyaç istem formları, kurumca hazırlanarak hükümlü ve tutuklulara yeterli miktarda dağıtılır.
       Doldurulan bu forma emanet para memurunca istemde bulunan hükümlü ve tutuklunun kişisel hesabında bulunan para mevcudu yazılır.
       Kantin memurunca ihtiyaç istem formundaki emtianın fiyatlandırılması yapılır. Hükümlü ve tutuklunun Bakanlıkça belirlenen haftalık limit dahilindeki mevcut parasının ihtiyacı karşılaması durumunda, istem sahibinin siparişi hazırlanarak kendisine iletilmek üzere görevlilere verilir. İhtiyaç istem formu, görevliler ile emtiayı teslim alan hükümlü ve tutuklu tarafından imzalanır.
       Emanet para hesabında para bulunmaması ya da mevcut paradan daha fazla tutarda alışveriş yapılmak istenmesi veya Bakanlıkça belirlenen haftalık limitin aşılması durumunda ihtiyaç istem formu işleme konulmayarak kendisine bilgi verilir.
       Emanet para hesabı ile kantin hesabı arasındaki mutabakatı sağlayacak belgeler, düzenli şekilde tutulur ve denetimlerde ibraz edilir.
       Müdürü bulunmayan kurumlarda ise, hükümlü ve tutukluların üzerinde Bakanlıkça belirlenen haftalık limit dahilindeki paranın bulunmasına kurum idaresince izin verilebilir.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA PARA YOLLAMAK İÇİN ;

 • Hafta içi mesai saatleri içersinde Ceza İnfaz Kurumu Emanet Para Veznesinden Hükümlü ve Tutuklulara para yatırılabilir .

 • PTT aracılığı ile Burdur PTT Şubesine gönderilmek üzere hükümlü ve tutukluların ismi ile baba ismi belirtilerek Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Adresine posta havalasi ile para gönderebilirsiniz. Ancak havalenin Online değil, Normal Posta Havalesi olması gerekmektedir.

 • PTT ile gönderilen havale adres eksikliği / yanlışlığı veya isim yanlışlığı nedeniyle ödenemediğinde bu havalenin hükümlü ve tutuklunun hesabına geçmesi için, parayı gönderen PTT'ye giderek düzeltme talebinde bulunması yada parayı geri çekerek aşağı örnekteki gibi yeniden gönderilmesi gerekmektedir.Aksi halde 1 (bir) ay sonra bu havale PTT tarafından göndericiye iade edilir.

NOT :   Hükümlü/ Tutukluların PTT den para çekim işlemleri pazartesi ve perşembe günleri (Pazartesi 11:15 ' e Perşembe 10:00 'a kadar) yapılmaktadır. Zamanında yapılmayan havale işlemleri bir sonraki işlem gününe kalmaktadır....

ÖRNEK YURTİÇİ HAVALE / POSTA ÇEKİ TALİMATI


SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Burdur Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. WebTasarım : Hüseyin ÇİLEK